Dlaczego odchodzę?

Skoro czytasz te informacje najprawdopodobniej świadczy to o tym, że zastanawiałeś(aś) się nad możliwością opuszczenia Kościoła katolickiego. Jakie są tego powody? Różne, ale w Twoim przypadku może być to:

- niechęć do bycia członkiem organizacji/wspólnoty, która nie reprezentuje Twojego światopoglądu.
- chęć udowodnienia, głównie sobie, że nie musisz być członkiem KK jak twoi rodzice i dziadkowie.
- chęć bycia wolną i niezależną jednostką.
- naprawienie błędu, który wbrew Twojej woli popełnili rodzice.
- pewność, że na Twoim pogrzebie nie będą odprawiane katolickie rytuały oraz by uniknąć sytuacji jak ta: posłuchaj fragmentu zapisu audio programu 'Rozmównica' stacji Religia.tv z 29.11.2007 Posłuchaj mp3.
- równoważne traktowanie wiary w krasnoludki z wiarą w Boga.
- zmiana wyznania.

Po co składać apostazję?

Docierają do nas pytania i stwierdzenia, które zawieramy w kilku poniższych zdaniach i postaramy się do nich ustosunkować.

- Nie uczestniczę w życiu Kościoła rzymskokatolickiego, jestem ateistą (agnostykiem) - po co mam składać formalny akt apostazji?
- Nie będę dawał "satysfakcji" urzędnikowi Kościoła rzymskokatolickiego ubiegając się o formalną apostazję.
- Po co mi apostazja? Nie przyjmuję kolędy, do kościoła nie chodzę - mam to "gdzieś" co o mnie myśli Kościół rzymskokatolicki.

Każda partia polityczna, stowarzyszenie, organizacja czy związek wyznaniowy ma własny "statut". Nie zawsze zaprzestanie uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez daną organizację jest jednoznaczne z wykluczeniem z tejże. Dokładnie tak jest w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego. Tylko formalna apostazja gwarantuje, że przestajemy być członkiem tego wyznania i dożywotnio rezygnujemy z "przywilejów" członkom tego wyznania przysługującym. Dla Kościoła rzymskokatolickiego apostazja (czy fakt starania się o nią) nie jest powodem do satysfakcji - jest faktem porażki Kościoła i jego "misji" w stosunku do osoby, która apostazji dokonuje. Tak długo jak istnieją archiwa tej religii tak długo fakt apostazji będzie widniał w księgach chrztu. Oczywiście nie staramy się przekonywać ateisty (agnostyka) by dokonywał formalnej apostazji - to świadomy i wolny wybór jednostki. Jednak przedstawiamy powody, dla których dla części z nas ważny jest fakt dokonania formalnej apostazji.

Z chwilą dokonania apostazji m.in :

- przestajemy figurować w statystykach jako osoby wyznania rzymskokatolickiego.
- katolicki ksiądz nie weźmie udziału w naszym pogrzebie (katolicki pogrzeb ateistów jest częstym przypadkiem - np. w wyniku działań osób najbliższych, czy to ze strachu bądź pod presją środowiska lokalnego Posłuchaj: Posłuchaj mp3).
- informujemy urzędników Kościoła rzymskokatolickiego, że nie jesteśmy już członkami Krk i nie życzymy sobie kolęd ani wizyt "posłańców" proboszcza i tym podobnych.
- Dla Kościoła rzymskokatolickiego każdy ateista / agnostyk, który nie złożył apostazji a był ochrzczony jest katolikiem! Dla niektórych z nas to wystarczający powód by zdecydować się na apostazję.

Powody, którymi kierujesz się podejmując decyzję o opuszczeniu kościoła katolickiego mogą być oczywiście inne od tych, które zostały podane jako przykład. Nikogo nie namawiamy do niczego ani nie mówimy co jest słuszne. Pamiętaj, że krok, który podejmiesz będzie tylko i wyłącznie Twoją suwerenną decyzją. Zachęcamy do zapoznania się z innymi działami naszego serwisu.

Uwaga! Serwis przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, niepozbawionych zdolności do czynności prawnych (nie ubezwłasnowolnionych).

Hosting: Alternatywa.Com

Apostazja.pl - w sieci od 18.11.2005