[19.01.2014] "Biskupie Michalik - DOŚĆ ŁAMANIA PRAWA!"

W związku z tym, że GIODO wykonuje swoją pracę sugerujemy by Ci z Was, którzy chcą dokonać apostazji działali według schematu, który sprawdzał się przed wprowadzeniem 'instrukcji' biskupów Michalika i Budzika z roku 2008. W skrócie:

1. Piszemy swój akt woli o wystąpieniu z Kościoła powołując się np. na Konstytucję (wzory dostępne na stronie apostazja.pl).
2. Dbamy o to by nie było tam podpisów świadków.
3. Dostarczamy akt woli / apostazji do kościoła gdzie byliśmy ochrzczeni. Osobiście lub za pośrednictwem kogoś, kto może nas reprezentować.
4. Odmowa wpisania faktu apostazji do księgi chrztu niech skutkuje złożeniem skargi do GIODO. Dane poniżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel./fax: (22) 860 70 86
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 - 16.00
www.giodo.gov.pl

Jarosław Milewczyk

[24.07.2013] "Ochrona danych osobowych, wsparcie GIODO"

Szanowni,
w związku z podjęciem przez organy państwowe właściwych działań oraz na podstawie informacji przekazanych mi wczoraj podczas audycji w TOK FM "Off Czarek" u Cearego Łasiczki przez inspektora GIODO Pana Wiewiórowskiego informuję, że pojawia się możliwość kierowania skarg do GIODO w wypadkach utrudniania / uniemożliwiania apostazji przez Kościół rzymskokatolicki lub w wypadkach podejrzenia nieprawnego rozporządzania danymi osobowymi apostatów przez urzędników Kościoła rzymskokatolickiego. Informacje kontaktowe do GIODO poniżej:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel./fax: (22) 860 70 86
kancelaria@giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 - 16.00
www.giodo.gov.pl

Jarosław Milewczyk

[30.05.2013] "Chrońmy dzieci - www.pedofile.info"[06.05.2013] "Tydzień Apostazji - 20-26 maja 2013"


[25.03.2013] "Kościół rzymskokatolicki w Polsce łamie prawo"


[18.03.2013] "Kościół rzymskokatolicki w Polsce łamie prawo"

List otwarty do papieża Franciszka I

***W dniu 27.09.2008 Konferencja Episkopatu Polski, ogłosiła nowe zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła rzymskokatolickiego. Dokument ten, sygnowany przez dwóch polskich biskupów Michalika i Budzika jest niezgodny z polskim prawem. Biskupi Kościoła rzymskokatolickiego publikując ten dokument złamali Polską Konstytucję.

Kościół rzymskokatolicki w Polsce instrukcją z września 2008 roku łamie Konstytucję przez:
1. Przymuszanie - wbrew prawu - do tłumaczenia się z powodów swojej decyzji.
2. Odmawianie rodzicom prawa do decydowania o wychowaniu swoich dzieci, przez wprowadzenie wymogu pełnoletności.
3. Odmawianie w praktyce osobom niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku, fundamentalnego prawa do wolności religijnej, przez wprowadzenie wymogu osobistego stawiennictwa w parafiach, by dokonać aktu apostazji.

Problemów wyżej opisanych nie byłoby, gdyby Kościół w Polsce stosował wprost Rozporządzenie Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych nr 10279/2006, która jest w zgodzie z polskim porządkiem prawnym. Zwracałem się z listem otwartym, w tej samej sprawie do papieża Benedykta XVI blisko trzy lata temu. Niestety apel o poszanowanie prawa obowiązującego w naszym kraju pozostał bez odpowiedzi. Apeluję o to, by Kościół rzymskokatolicki w Polsce stosował wprost instrukcję Watykanu z roku 2006 szanując prawo mojego kraju i zamieszkujących go niekatolików, w tym chrześcijan.

Z poważaniem
Jarosław Milewczyk
www.apostazja.pl

[05.03.2013] List otwarty prof. Jana Hartmana

Jan Hartman
PODAJCIE DALEJ! DRUKUJCIE I WYSYŁAJCIE POD WŁASNYM NAZWISKIEM!
JA WYSŁAŁEM DZIŚ CO NASTĘPUJE:


Pan Minister Administracji i Cyfryzacji
Dr Michał Boni
ul . Królewska 27
00-060 Warszawa


List otwarty


Szanowny Panie Ministrze!

Z niepokojem czytam doniesienia prasowe na temat zamiarów wprowadzenia przez rząd RP półprocentowego dobrowolnego odpisu na rzecz związków wyznaniowych. Z doniesień tych wynika, że to właśnie Pan odpowiada za przeprowadzenie tego projektu. Pragnę tą drogą zwrócić Pańską uwagę na jego niekonstytucyjność i niezgodność z zasadą równego traktowania obywateli przez państwo. Dobrowolny odpis na rzecz związku wyznaniowego oznacza, że obywatele wierzący i należący do któregoś z takich związków uzyskują możliwość zmniejszenia swych zobowiązań podatkowych w stosunku do państwa. Analogiczna możliwość nie będzie zaś dana niewierzącym. Tym samym wierzący uzyskają przywilej fiskalny - swego rodzaju ulgę podatkową, uwarunkowaną wydatkowaniem kwoty 0,5% należnego podatku na związek wyznaniowy. Jedynym sposobem usunięcia tej oczywistej niesprawiedliwości jest przyznanie niewierzącym analogicznej możliwości do tej, jaką oferuje się wierzącym, to jest objęcie odpisem 0,5% również innych niż związki wyznaniowe stowarzyszeń działających na rzecz określonego światopoglądu, takich jak na przykład Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Pragnę przy tym zauważyć, że funkcjonujący od kilku lat jednoprocentowy odpis na rzecz organizacji pożytku publicznego nie budzi analogicznych wątpliwości, jak obecnie proponowane rozwiązanie, gdyż organizacje te mają bardzo różne profile działalności i każdy z obywateli może znaleźć odpowiednią dla siebie. Tego samego nie można zaś powiedzieć o odpisie na rzecz związków wyznaniowych. Nie może być tak, że w wolnej Polsce wierzący płacą na rzecz państwa niższe podatki niż niewierzący. Mam nadzieję, że teza ta nie budzi kontrowersji. Jeśli jednak okaże się, że rząd RP ma inne zdanie, partie polityczne i stowarzyszenia wystąpią, jak przypuszczam, na drogę prawną, by niekonstytucyjny stan prawa zmienić.

Przy tej sposobności pragnę wyrazić również głębokie rozczarowanie z powodu zasięgnięcia przez MAiC opinii religioznawców w sprawie natury Polskiego Kościoła Latającego Kościoła Spaghetti, w przebiegu procesu rejestracji tego związku wyznaniowego. Organ administracji państwowej nie jest uprawniony do badania motywów działania osób składających wnioski mające na celu skorzystanie z praw obywatelskich. Tym bardziej nie jest upoważniony do wnikania w stan wiary tych osób. Uprawnienie do zakładania związków wyznaniowych w żaden sposób nie zależy od tego, czy zgłoszone we wniosku przekonania religijne są szczerze żywione przez wnioskodawców. W przeciwnym razie oznaczałoby to, że państwo uzurpuje sobie prawo do badania autentyczności przekonań obywateli, a więc do poczynań jak najdalszych od zasad demokratycznego państwa prawa. Jednym z celów obywatelskiej akcji Kościoła LPS jest krzewienie wśród kadr państwowych kultury prawnej i konstytucyjnej. Jak widać, w danym wypadku akcja już zbiera owoce. Opinię w sprawie Kościoła LPS mógł zamówić wyłącznie sąd. Jeśli Kościół LPS nie zostanie zarejestrowany, to popełniony przez MAiC błąd stanowić będzie - mam nadzieję - poważny argument dla NSA, gdy przyjdzie mu badać poprawność procedury rejestrowej.

Z wyrazami szacunku,
Jan Hartman

[17.01.2013] Bezkompromisowa książka o podofilii w Polskim Kościele rzymskokatolickim autorstwa Ekke Overbeek, korespondenta holenderskich i belgijskich mediów w Polsce.

W tej książce polscy katolicy opowiadają, jak w dzieciństwie padli ofiarami księży pedofilów. Opowiadają o samotności, bólu i lęku przed reakcją otoczenia, rodziny i samego Kościoła. Dwanaście świadectw zadaje kłam przekonaniu, że problemu pedofilii nie ma w polskim Kościele.

Jak wynika chociażby ze skąpych danych statystycznych, problem istnieje: prawie co cztery miesiące polski ksiądz zostaje skazany za molestowanie seksualne dzieci. I to od dziesięciu lat. A to już wskazuje na to, że skala tego przestępstwa popełnianego przez duchownych katolickich w Polsce jest większa niż w niektórych krajach, w których od lat mówi się o "skandalach seksualnych" w Kościele.

Dlaczego Polska milczy? Przecież wiadomo, że milczenie pogarsza sytuację. Dlaczego ofiary boją się mówić? Dlaczego media skupiają się na oskarżeniach wobec chorych księży, a pomijają odpowiedzialność biskupów? Dlaczego nie ma reakcji instytucjonalnej, jak w innych krajach? Dlaczego wierni akceptują to,że w Kościele ukrywa się pedofilów?

I dlaczego polski Kościół udaje, że problemu nie ma? Dlaczego utrzymuje, że nie da się badać tego problemu, podczas gdy gdzie indziej został on gruntownie zbadany? Dlaczego Kościół nie daje przykładu innym grupom zawodowym? Na przykład nauczycielom o których sam mówi, że mają problem z pedofilią? Dlaczego pozwala na to, aby cień podejrzenia padał na wszystkich duchownych?

Książka ta jest skierowana do czytelników, którzy zadają sobie powyższe pytania i chcą się dowiedzieć, jak problem pedofilii w Kościele jest rozwiązywany w innych krajach.
[02.10.2012] Biblioteka tygodnika "Fakty i Mity"

Sensacyjna monografia Marka Szenborna "Czarownice i heretycy. Tortury, procesy, stosy" burzy miłe , ułatwiające życie przekonanie o dobroci i szlachetności ludzkiej natury. To literatura faktu, a raczej faktów niewygodnych dla Kościoła - prof. Joanna Senyszyn.

Pierwsza książka Marka Szenborna, zastępcy redaktora naczelnego "Faktów i Mitów"! Zamówienia można składać na stronie http://bornweb.pl/sklep/ lub pod numerem telefonu 534-902-297 Tylko 29 złotych![08.08.2012] Jakie zioła palili ci napruci winem?

Z podziękowaniem dla profesora Jerzego Vetulaniego za zgodę na zamieszczenie fragmentu publikacji oraz linka do źródła z bloga "Piękno neurobiologii" - Jarosław Milewczyk.

Dzięki wyrokom ferowanym najpierw przez sędzinę Agnieszkę Jarosz, a potem sędzinę Agnieszkę Zakrzewską, skazującymi Dodę za niezbyt rewerentny stosunek do anonimowych autorów ksiąg biblijnych, do opinii publicznej dotarło pytanie: Czy prorocy, przywódcy i zwykli mieszkańcy starożytnej Palestyny używali środków psychotropowych?

Oczywiście używali wina. Temu nawet Mahometanie, uważający wino (a stąd i inne napoje zawierające alkohol) za grzeszne i zakazane, nie mogą zaprzeczyć. Noe pił wina nawet trochę zbyt wiele (Rdz 9,21), ale to nie on, ale potomstwo oglądającego go syna, Chama, zostało ukarane (Rdz 9,25). Wino było używane powszechnie, a w przekazach biblijnych wysoko cenione. To mądrość zaprasza prostaczków do picia wina (Prz. 9,5). Pierwszym cudem Chrystusa było uzupełnienie wina, kiedy goście na weselu w Kanie wykończyli przygotowane przez gospodarzy zapasy, co oznacza, że musieli pić zdrowo (J 2,3-10).

Ale zioła? Psychotropy? W czasach biblijnych? W naszej narkofobicznej wyobraźni jakoś to się nie mieści, a uczucia Prawdziwych Polaków obraża.

Pełen tekst dostępny na blogu "Piękno neurobiologii"


[13.06.2012] NIE dla skazywania Dody z art. 196 KK!Jarosław Milewczyk
www.apostazja.pl

[29.05.2012] Apostazja.pl - POLECA!Polecam książkę Piotra Szumlewicza "Ojciec nieświęty". Aktualnie książka niedostępna w wydawnictwie 'Czarna owca' z powodu wyczerpania nakładu, jednak można ją nabyć np. w Emipkach, Matrasie i Merlinie KLIK

Jeśli w waszym kinie dystrybutor nie uległ naciskom biskupa lub księdza, a film wejdzie na afisz to nie możecie odmówić sobie też obejrzenia świetnej komedii Konrada Szołajskiego 'Kop Głębiej'. Świetna obsada, taki sam scenariusz, rewelacyjne kadry i wyśmienite udźwiękowienie, co w polskich filmach nie bywa niestety regułą. Ludzie z dystansem do polskiego katolicyzmu ubawią się setnie. Od kilku dni w kinach. Kilku biskupów już zazgrzytało zębami i nie wszędzie ten film będzie można zobaczyć.

Jarosław Milewczyk
www.apostazja.pl[18.04.2012] Tydzień Apostazji z Ruchem Palikota

Ruch Palikota oraz witryny Apostazja.info i Apostazja.pl startują ze wspólną akcją "Tydzień Apostazji". Apostazja to formalne zerwanie związków z Kościołem rzymskokatolickim. Nigdzie, w cywilizowanym świecie ta procedura nie jest tak skomplikowana jak w Polsce. Nigdzie w Europie Kościół rzymskokatolicki nie utrudnia, czy wręcz nie odmawia obywatelom prawa do samostanowienia o sobie tak jak w Polsce. Od roku 2005, kiedy powstała witryna apostazja.pl i opinia publiczna dowiedziała się, że możliwy jest formalny rozbrat z Kościołem a ilość apostazji w Polsce gwałtownie wrosła Episkopat w tempie błyskawicznym skomplikował procedurę apostazji nie przejmując się obowiązującym w Polsce prawem. Ruch Palikota nie zgadza się na taki stan rzeczy, dlatego wspólnie z apostazja.pl i apostazja.info rozpoczynają w trzecim tygodniu maja wspólną akcję "Tydzień Apostazji".

Podczas Tygodnia Apostazji osoby zdecydowane na formalne opuszczenie Kościoła rzymskokatolickiego będą mogły dokonać apostazji w szerszym gronie, zmieniając swój prywatny gest w ogólnopolski, masowy głos w debacie publicznej. Wspólna, dokonywana w tym samym czasie apostazja będzie naszym wyrazem sprzeciwu wobec nadmiernego wpływu Kościoła na życie w naszym kraju. Występując z Kościoła wycofujemy swoje poparcie dla decyzji podejmowanych nie w naszym imieniu. Patronami medialnymi są Tygodnik "Fakty i Mity" oraz portal Racjonalista.pl. Zachęcamy innych do wsparcia akcji. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Więcej informacji na stronach apostazja.info oraz apostazja.pl. Informacje o akcji będą również publikowane na oficjalnej stronie partii Ruch Palikota.

Jarosław Milewczyk
Przewodniczący OW26 Ruch Palikota
www.apostazja.pl
tel. 507-526-396

Robert Prochowicz
Administrator
www.apostazja.info[17.04.2012] W imieniu Pani Anny Małysiak, która z ramienia firmy Peachperfect przygotowuje reportaż o apostazji dla programu "Celownik" emitowanego w TVP 1 chcę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Pierwszego dnia miało miejsce kilkadziesiąc zgłoszeń, telefonów i e-maili od Was. Wiedziałem, że na apostatów i apostatki można zawsze liczyć ;). O terminie programu poinformuję na naszej stronie.

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam

Jarosław Milewczyk[15.03.2012] Projekt "Świadomy Chrzest" - SwiadomyChrzest.pl

chrzest.jpg W Polsce rodzi się rocznie 400.000 dzieci, a to oznacza, że 800.000 rodziców staje co roku przed faktem, że naszą odwieczną tradycją jest, iż "noworodka trzeba ochrzcić". Dla większości rodziców jest to zupełnie normalne i pożądane, ale jest też spora grupa rodziców (ok 50-80 tys.), która albo chrzci bezrefleksyjnie, albo robi to wbrew sobie pod naciskami rodziny.

Dla takich osób powstał serwis internetowy www.SwiadomyChrzest.pl, który zajmuje się takimi tematami jak:
- chrzest nie jest nieszkodliwy;
- dziecko bez chrztu nie spotka się z wykluczeniem i prześladowaniem;
- dziecko bez chrztu można dobrze wychować;
- z presją ze strony rodziny można sobie poradzić.


Jeśli choć tylko część z wymienionej grupy rodziców nie ochrzciła by swego dziecka statystyki członków Kościoła katolickiego zaczęły by spadać. Kilkadziesiąt tysięcy nieochrzczonych dzieci więcej (co roku!) - to byłaby duża zmiana.

polecam Państwu uwadze powyższą witrynę - Jarosław Milewczyk


Zapraszamy na IV Ogólnopolski Zjazd Apostatów w dniach 24-25 czerca. W tym roku wracamy do bardziej kameralnej formy Zjazdu. Wszystkie informacje dostępne są na forum:
Przejdź na forum


[21.06.2011] IV Ogólnopolski Zjazd Apostatów

Zapraszamy na IV Ogólnopolski Zjazd Apostatów w dniach 24-25 czerca. W tym roku wracamy do bardziej kameralnej formy Zjazdu. Wszystkie informacje dostępne są na forum:
Przejdź na forum


[24.05.2011] Spis Powszechny 2011

Przypominamy, że w spisie powszechnym można zaznaczyć, że nie należy się do żadnego wyznania. To jedyna szansa w najbliższym czasie, aby wynik spisu powszechnego odzwierciedlał prawdziwe ilości członków związków wyznaniowych.
http://www.spis.gov.pl

[22.04.2011] Apostazja.pl dołącza do Zrzeszenia ŚWIECKA POLSKA

Serwis Apostazja.pl dołączył do grupy ZŚP. Czym jest to zrzeszenie? Zrzeszenie ŚWIECKA POLSKA jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, portali internetowych, wydawnictw, partii politycznych, mediów oraz pojedynczych osób współpracujących ze sobą na rzecz realnej świeckości Polski.


Więcej informacji na www.swiecka-polska.pl


[21.03.2011] Tydzień ApostazjiCzym jest Tydzień Apostazji?

Tydzień Apostazji to ogólnopolska akcja organizowana przez Ruch Poparcia Palikota oraz witryny Apostazja.pl i Apostazja.info w trzecim tygodniu maja (16-22.05-2011). Podczas Tygodnia Apostazji osoby zdecydowane na na opuszczenie Kościoła rzymskokatolickiego będą mogły dokonać apostazji w szerszym gronie, zamieniając swój prywatny gest w ogólnopolski, masowy głos w debacie publicznej. Wspólna i masowa apostazja będzie naszym wyrazem sprzeciwu wobec nadmiernego wpływu Kościoła na życie w naszym kraju. Występując z Kościoła wycofujemy swoje poparcie dla decyzji podejmowanych w imieniu przysłowiowych "90% katolików"; odbieramy Kościołowi mandat posługiwania się naszą osobą w jego grach politycznych.

Kto może wziąć udział w Tygodniu Apostazji?

Każdy, kto dokładnie przemyślał tę kwestię i jest zdecydowany dokonać apostazji. Podkreślamy, że jest to poważna decyzja i każdy musi ją podjąć samodzielnie. Jeśli etap namysłu masz już za sobą i chcesz dokonać apostazji już jutro - wstrzymaj się z tym krokiem i dokonaj jej razem z nami w Tygodniu Apostazji! Jeśli decyzję podjęłaś już dawno temu lecz jakoś nigdy nie było Ci po drodze na plebanię - zarezerwuj sobie chwilę w trzecim tygodniu maja i dokonaj apostazji wraz z innymi uczestnikami tej akcji!

Jak można wziąć udział w Tygodniu Apostazji?

To proste: należy dokonać apostazji w trzecim tygodniu maja (16-22 maja). Będziemy bardzo wdzięczni jeśli, zarejestrujesz się na forum.apostazja.pl i zgłosisz swój udział w akcji poprzez podanie swego imienia, nazwiska (opcjonalnie) oraz adresu parafii, w której masz zamiar formalnie wystąpić z Kościoła. Jeśli nie zdążysz przygotować się i złożyć swego aktu apostazji w trakcie Tygodnia Apostazji - nic nie szkodzi! Po prostu poczytaj na ten temat na forum oraz na stronach apostazja.pl i apostazja.info. Już teraz możesz wykonać pierwszy krok - upewnij się, że masz swoje świadectwo chrztu. Jeśli nie, skontaktuj się ze swoją parafią chrztu i poproś o odpis.

Po co jest ta akcja?

- Wiele osób nie chce być uważanych za członków Kościoła, ale nie wie, że apostazja w ogóle jest możliwa - ogłaszając Tydzień Apostazji pokazujemy jak to zrobić!
- Chcemy zwrócić uwagę na sposób dokonywania apostazji w Polsce i wpłynąć na jego zmianę! Procedura powinna być uproszczona, a im większa będzie presja społeczna na ten aspekt tym większa szansa, że zbliżymy się zachodnioeuropejskich norm w tej kwestii (oświadczenie woli wysyłane pocztą lub przez Internet).
- Zdarza się niestety, że osoby występujące z Kościoła są traktowane jakby nie były do końca świadome tego co robią lub jakby nie miały prawa do decydowania o swojej przynależności do Kościoła. Często reakcją na ich wystąpienie jest ostracyzm ze strony rodziny, znajomych czy lokalnej społeczności. Poprzez pokazanie, że w naszym społeczeństwie są ludzie, którzy odchodzą z Kościoła chcemy pomóc wszystkim przyszłym apostatom uniknąć takiego traktowania.
- Jest w Polsce wiele osób, które już dawno temu podjęły decyzję o wystąpieniu z Kościoła, jednak jakoś nigdy nie mogą znaleźć czasu aby tą decyzję zrealizować. Tydzień Apostazji jest po to aby te osoby zmobilizować.
- Jest grupa osób w Polsce, które chcą wystąpić z Kościoła, ale z powodu obecnej formy procedury apostazji nie mogą tego zrobić - są to osoby niepełnosprawne. Tym osobom pragniemy pomóc wykonać swój akt woli.

Dlaczego trzeci tydzień maja?

17 maja 1989 roku zostały uchwalone 2 ważne akty prawne: "Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania" oraz "Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej". W 22 rocznicę tego faktu chcemy zwrócić uwagę decydentów na negatywne efekty uchwalenia tych ustaw (a także kilku innych na czele z Konkordatem). Po pierwsze w relacjach między państwem a Kościołem w Polsce ma miejsce niezrozumiały i radykalny przywilej Kościoła kosztem świeckości państwa. Dotyczy to wielu niezgodnych z Konstytucją sposobów finansowania Kościoła, lekcji religii w szkołach, remontów świątyń, ale też codzienności funkcjonowania państwa i życia w kraju, gdzie niemal wszystko ma związek z Kościołem. Po drugie, "Ustawa o gwarancjach..." daje każdemu prawo do należenia lub nienależenia do związków wyznaniowych, nie precyzuje jednak w jaki sposób na gruncie prawa świeckiego można zrezygnować z takiej przynależności. Z powodu zdarzających się przypadków utrudniania apostazji przez Kościół katolicki należy tę ustawę znowelizować.

[20.02.2011] Współpraca z Ruchem Poparcia Palikota

Serwis Apostazja.pl rozpoczął współpracę z Ruchem Poparcia Palikota. Wspieramy ideę świeckiego Państwa, proponowaną przez RPP.
Poparcie jest obopólne - my popieramy ich, oni popierają nas.
Na zdjęciu (od lewej): Janusz Palikot (RPP), Jarosław Milewczyk (Apostazja.pl)

Zapraszamy na stronę RPP:[18.02.2011] Akcja "Apostazja" C.D.

Kilka minut przed godziną 16.00 przed plebanią Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie Robert Leszczyński spotkał się z dziennikarzami, aby krótko uzasadnić osobiste motywy swojej decyzji o wyjściu z Kościoła Katolickiego. Wg. popularnego krytyka muzycznego głównym powodem rozpoczęcia procedury Apostazji jest jego długoletni publicznie wyrażany ateizm oraz nadmierna ingerencja Kościoła Katolickiego w życie polityczne po 10 kwietnia 2010r. Krótkie spotkanie z wikariuszem parafialnym uświadomiło Robertowi jak skomplikowana jest procedura wyjścia z kościoła. Pierwszą trudnością będzie osobisty odbiór aktu chrztu z parafii chrztu dziennikarza w Mazurskim Olecku. Kolejną, spotkanie z księdzem Proboszczem, złożenie przed nim oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego oraz powołanie na ten fakt dwóch świadków. Według duchownego cały proces może potrwać około dwóch miesięcy. Czekamy do poniedziałku do godz. 16 na ciąg dalszy rozpoczętej procedury.

info z : http://www.ruchpalikota.org.pl


[18.02.2011] Akcja "Apostazja"

Dzisiaj 18 lutego 2011r. Robert Leszczyński zaczyna realizować akcję "Apostazja". O godzinie 16.00 pojawi się na plebanii Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie.

info z : http://www.ruchpalikota.org.pl


[01.12.2010] Festwial Racjonalistyczny

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zaprasza na VI Festiwal Racjonalistyczny. Wydarzenie od lat organizowane przez środowisko wolnomyślicielskie - imprezę, podczas której wskazany jest otwarty umysł, a podyskutować można z każdym i o wszystkim.

W tym roku zapraszamy do Wrocławia. Spotykamy się w dniach 11-12 grudnia. W programie konferencja "Nauka, racjonalizm, scjentyzm". Jako prelegenci wystąpią m.in. autor książki "Zakazana psychologia" - dr Tomasz Witkowski i publicysta Michał Syska.
Czytaj więcej


[03.10.2010] MAiA 2010

W dniach 8 -10 października 2010 (piątek-niedziela), w Krakowie odbędzie się cykl debat i spotkań ateistów i agnostyków, w ramach MAiA 2010. Główna atrakcja będzie drugi Marsz Ateistów i Agnostyków, który odbędzie się w sobotę 9 października 2010. Program MAiA 2010, wraz z szczegółami o miejscu i godzinie rozpoczęcia Marszu Ateistów i Agnostyków 2010 dostępny jest na stronach MAiA i na facebooku.
Czytaj więcej


[17.06.2010] "Czas Kultury" w Zachęcie

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki oraz Redakcja "Czasu Kultury" zapraszają na dyskusję wokół numeru "Czasu Kultury" zatytułowane "Apostazja".

Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, sala kinowa / 17.06.2010, g. 18

Gośćmi spotkania będą Artur Filipowicz i Zbigniew Mikołejko.

Spotkanie poprowadzą redaktorzy ?Czasu Kultury?: Michał Larek i Marek Wasilewski.

Artur Filipowicz SJ, jezuita, etyk, politolog, teolog moralista. Specjalizuje się w zakresie bioetyki, biopolityki i bezpieczeństwa państwa. Adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Teologii Moralnej w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Autor książek m.in. "Bioetyka. Dialog w obronie życia oraz naukowych publikacji poświęconych bioetyce, biopolityce, etyce politycznej i teologii moralnej". Redaktor naczelny pisma "Studia Nauk Politycznych".

Zbigniew Mikołejko filozof i historyk religii, eseista. Kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, fellow Amerykańskiej Akademii w Rzymie (1996), profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Jest m.in. autorem książek: "Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu" (1987), "Kim jestem dla ciebie..." (1987, antologia), "Elementy filozofii" (7 wydań, 1998?2008); "Mity tradycjonalizmu integralnego" (1998), "Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma" (1998), "Żywoty świętych poprawione" (2001; wznowienie 2004), "Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa" (2001), "W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu" (2009).

Michał Larek adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM, krytyk literacki, literaturoznawca, redaktor "Czasu Kultury"; publikował m.in. w "Tekstach Drugich", "Kresach", "Studium", "Tekstualiach", "Teatrze". Wydał tom wywiadów z pisarzami "Rozmowa była możliwa" (z Jerzym Borowczykiem), zredagował "Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje" (z Elżbietą Winiecką).

Marek Wasilewski absolwent PWSSP w Poznaniu i Central Saint Martins College of Art and Design w Londynie, autor tekstów o sztuce. W 2009 roku ukazała się jego książka "Czy sztuka jest wściekłym psem?". Pracuje w ASP w Poznaniu, redaktor "Czasu Kultury".

Najnowsze wydanie pisma będzie można kupić przed spotkaniem w Księgarni Artystycznej w Zachęcie.


[06.06.2010] Trzeci Ogólnopolski Zjazd Apostatów zakończony

Trzeci Ogólnopolski Zjazd Apostatów zakończony. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Wielkie podziękowania dla wykładowców! Już wkrótce na stronie http://www.zjazd.apostazja.pl oraz na facebook'u pojawią się materiały ze zjazdu (zdjęcia, filmy, teksty). Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej!


[05.06.2010] List Joanny Senyszyn do organizatorów i uczestników Zjazdu Apostatów

Bruksela, 5 czerwca 2010
Prof. Joanna Senyszyn
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Drodzy Przyjaciele,
serdecznie dziękuję za zaproszenie na III Ogólnopolski Zjazd Apostatów. Z powodu innych obowiązków parlamentarnych, nie mogę w nim uczestniczyć, ale sercem jestem z Wami.

Od dawna konsekwentnie staję w obronie praw nagminnie łamanych przez Kościół katolicki i jego urzędników. Mam nadzieję, że dzięki naszej postawie, polska stanie się państwem prawa dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla wybranych. Apostaci, agnostycy, ateiści są traktowani w Polsce, jak obywatele drugiej kategorii. Obcy w świecie katolików. To niedopuszczalne w Unii Europejskiej. Po moich ostatnich wystąpieniach jesteśmy o krok bliżej europejskich standardów.

Polska chlubi się walką o prawa człowieka w najdalszych zakątkach świata. Sama prawa człowieka łamie. Przyznała to komisarz Viviane Reding, w odpowiedzi na moje pytania dotyczące łamania praw apostatów. Stanowisko Komisji Europejskiej jest jednoznaczne. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce naruszył prawo, wydając instrukcję sankcjonującą samowolę Kościoła katolickiego w zakresie przetwarzania danych osobowych osób występujących z Kościoła.

Podlizywanie się klerowi przez wysokiego rangą urzędnika państwowego powinno skutkować jego natychmiastową dymisją. Niestety, zaczadzone kadzidłem polskie władze tolerują bezprawie, byle tylko nie narazić się biskupom.Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych) jest nadrzędna wobec przepisów krajowych. Polska musi respektować prawo unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Nawet, jeśli się to nie podoba klerowi i klerobojnym politykom prawicy. Komisja, w ramach uprawnień kontrolnych, wydaje decyzje zmuszające do stosowania prawa w określonym zakresie. Zazwyczaj państwa członkowskie nie narażają się na taki wstyd. Najwyraźniej rząd Tuska chce być niechlubnym wyjątkiem.

Przesyłam tekst mojego ostatniego, pisemnego wystąpienia do Komisji Europejskiej.

W nawiązaniu do odpowiedzi Komisji na moje zapytanie dot. Instrukcji o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce, wydanej 23 września 2009 r. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z uszczerbkiem dla pierwszeństwa prawa unijnego, zawartego w dyrektywie 95/46/WE WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995) oraz w reakcji na kolejne, liczne skargi apostatów, których prawa, w tym prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, są w Polsce łamane postanowieniami ww. Instrukcji, zwracam się do Komisji o wskazanie dróg dochodzenia swoich praw przez osoby pokrzywdzone.

Ponadto, w związku z zawartym w odpowiedzi na moje pytania jednoznacznym stanowiskiem Komisji, że obowiązująca w Polsce Instrukcja jest sprzeczna z dyrektywą 95/46/WE, gdyż:
1) pozwala Kościołowi katolickiemu przetwarzać dane osobowe osób, które z Kościoła wystąpiły, czyli nie są członkami tej instytucji oraz nie mają i nie chcą z nią mieć żadnego kontaktu,
2) odmawia apostatom prawa żądania usunięcia ich danych osobowych z ksiąg parafialnych,
3) sankcjonuje brak należytego zabezpieczania w archiwach kościelnych danych osobowych obywateli kraju członkowskiego UE,
4) pozbawia GIODO w Polsce prawa kontroli archiwów kościelnych, w których z naruszeniem prawa unijnego są przetwarzane dane osób niewyrażających na to zgody,
zwracam się z zapytaniem, czy Komisja, jako strażniczka traktatów odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów prawa UE we wszystkich państwach członkowskich, podejmie stosowne działania przymuszające GIODO do zaprzestania łamania praw człowieka w Polsce oraz wycofania Instrukcji o ochronie danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce, jako sprzecznej z dyrektywą 95/46/WE.

Życzę udanego Zjazdu i serdecznie pozdrawiam

Joanna Senyszyn


[01.03.2010] Zapraszamy na Trzeci Ogólnopolski Zjazd Apostatów. W tym roku spotykamy się w Warszawie.

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie http://www.zjazd.apostazja.pl
Jest tam również zamieszczony formularz zgłoszeniowy, o którego wypełnienie prosimy wszystkich zainteresowanych przybyciem.

Do zobaczenia w Warszawie!.


[25.12.2009] Zapraszamy na stronę akcji Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów pt. Koszmarki. Jest to prześmiewcza akcja PSR'u.
Wejdź na oficjalną stronę akcji


[16.11.2009] Serwis Apostazja.pl oficjalnie poparł akcję Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów pt "Pan się myli, Panie Prezydencie". Jest to akcja w sprawie wieszania krzyży w szkołach i innych miejcach publicznych. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.
Wejdź na oficjalną stronę akcji


[12.10.2009] Dziękujemy stowarzyszeniu Młodych Wolnomyślicieli, za sprawne przygotowanie i poprowadzenie MAiA. Cieszymy się, że nasz serwis mógł wziąć udział w tym wydarzeniu, oraz, że mieliśmy okazję spotkać na nim tylu wspaniałych ludzi. Poniżej treść naszego stanowiska, które na otwarciu prezentował Paweł G:
Przeczytaj


[01.10.2009] W dniu dzisiejszym Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów wysłało list otwarty do prokuratury rejonowej w Sokółce, w sprawie domniemanego cudu - znalezienia kawałka mięśnia sercowego w rozpuszczonej hostii.
Przeczytaj


[27.09.2009] Zapoznaj się z treścią listu otwartego wysłanego do papieża Benedykta XVI. Jeśli popierasz tezy w nim zawarte podpisz się pod nim!
Przejdź do listu


[01.09.2009] Niniejszym informujemy, że serwis Apostazja.pl objął patronat nad Marszem Ateistów i Agnostyków organizowanym przez stowarzyszenie Młodych Wolnomyślicieli. Marsz odbędzie się 10 października 2009 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy.


[10.01.2009] Wychodząc na przeciw osobom, które mają problem ze znalezieniem świadków apostazji nasz serwis stworzył listę osób, które chętnie i całkowicie bezinteresownie pomogą, pełniąc taką funkcję.
Lista świadków


[14.11.2008] W dniu dzisiejszym powstał kanał informacyjny serwisu apostazja.pl na portalu YouTube. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.
Zobacz kanał apostazja.pl na YouTube


[03.11.2008] W dniu 03.11.2008 r. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów wystosowało list do Rzecznika Praw Obywatelskich, w związku z uchwaleniem w dniu 27.09.2008 przez Konferencję Episkopatu Polski, zasad postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła rzymskokatolickiego.
Przeczytaj


[29.09.2008] Uwaga! W związku z opublikowaniem przez Episkopat dokumentu "regulującego" zasady formalnego opuszczania Kościoła rzymskokatolickiego informujemy, że sugerowane przez nas wcześniej rozwiązania stały się nieaktualne. Zaktualizowaliśmy dostępny na stronach poradnik. Jak tylko otrzymamy więcej informacji od osób dokonujących apostazji według nowych "reguł" opublikujemy je na stronie wraz z komentarzem. Tak jak wielu użytkowników serwisu apostazja.pl sądziło, Kościół skomplikował procedury...
Przeczytaj DOC lub PDF
Apostazja.pl - w sieci od 18.11.2005