Jak się "wypisać"?

Nowy wzór aktu apostazji
Aktualizacja [kwiecień 2016]

Wcześniejsze wzory pism są już niedostępne i nieaktualne. Po zmianie wymogów przez episkopat Polski nie trzeba mieć już świadków ani odpisu aktu chrztu (metryki) w sytuacji gdy dokonujemy apostazji w parafii gdzie odbył się chrzest.
Odpowiedzi na większość pytań znajdziecie Państwo tutaj: Notka na Facebooku
09.11.2016


Aktualny wzór Apostazji (09.11.2016):
[DOC] [PDF]

Wzór pisma [niedostępny] [DOC] [PDF]
Wzór pisma [niedostępny] [DOC] [PDF]
Poniżej nieaktualna procedura (obowiązująca od września 2008 do lutego 2016)

Chcesz dokonać aktu apostazji? Możliwe drogi oraz wzory dokumentów poniżej: 1. Wydrukuj wzór wypisu w 2 egzemplarzach (pobierz)
2. Wypełnij druki
3. Osobiście oddaj jeden z formularzy w parafii miejsca zamieszkania w obecności dwóch pełnoletnich świadków, należy także załączyć świadectwo chrztu (odpis).
4. Poproś o pisemne potwierdzenie na w/w świadectwie (świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją jest obecnie jedynym dokumentem przeznaczonym dla Ciebie a potwierdzającym formalny akt wystąpienia z Kościoła)
5. Jedną kopię zostaw dla siebie (jeśli Ci się uda uzyskaj potwierdznie złożenia aktu apostazji na swojej kopii - formalnego zaświadczenia / potwierdzenia wystapienia z KK możesz nie otrzymać przy pierwszej wizycie).

Na powtarzające się często pytanie w jakiej parafii złożyć akt apostazji: W świetle obecnej instrukcji wydanej przez KRK, akt apostazji można składać jedynie w parafii miejsca zamieszkania. Proboszcz potwierdza dokument swoim podpisem i pieczęcią parafialną, umieszczając datę. Uwierzytelnioną kopię tego dokumentu proboszcz przesyła do kurii swojej diecezji. Kuria diecezjalna, jeśli nie stwierdzi nowych okoliczności, poleca proboszczowi parafii chrztu dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu odstępcy. Proboszcz parafii zamieszkania odstępcy ma obowiązek także dokonać odpowiedniego wpisu w kartotece parafialnej.Instrukcja Watykańska

Instrukcja KEP

Stara procedura (dla ciekawych) TUTAJ

Hosting: Alternatywa.Com

Apostazja.pl - w sieci od 18.11.2005